Ծրագիր 1. Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները խախտվում են կամ արդյունավետ չեն պաշտպանվում

Դպրոց «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից իրականացվել են համալիր միջոցառումներ ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանվածության ուսումնասիրման իրականացման համար, այդ թվում՝ Հայաստանում առկա իրավիճակի ուսումնասիրում, մասնավոր հանդիպումներ հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ, միջազգային փորձի ուսումնասիրում:
Իրականացված միջոցառումների արդյունքում կայացվել է եզրակացություն, որ ՀՀ-ում հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքները խախտվում են կամ նրանց իրավունքների պաշտպանության մեխանիզմները լիարժեք և արդյունավետ չեն գործում՝ թեև պայմանականորեն կան:
Հաշվի առնելով, որ ոլորտում առկա խնդիրները շատ են, որոշում  է կայացվել առայժմ անդրադառնալ խնդիրներից միայն մեկին, այն է՝ դպրոցների հասանելիությունը հաշմանդամություն ունեցող անձանց:
Քանի որ խնդրի կարգավորման նպատակով,  «ՀԱՅՐԵՆԻՔ» քաղաքացիական նախաձեռնության ղեկավար Նարեկ Ալոյանի կողմից սկսվել է իրավական գործընթաց՝ իրավական գործընթացին անհարկի լրացուցիչ հուզականություն չհաղորդելու համար դեռևս չեն ներկայացվի հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ տեղի ունեցած մասնավոր հանդիպումներից յուրաքանչյուրի արդյունքում ստացված տեղեկությունները:
Ստորև ներկայացնում ենք  հանդիպումների արդյունքում ընդհանրացված խնդիրներից 3 հատկանշական դրվագ.

 1. Տեղափոխվելով նոր բնակավայր, հաշմանդամություն ունեցող երեխան ցանկանում է հաճախել իր բնակավայրին մոտ գտնվող դպրոց, որի աստիճանները չունեն համապատասխան հարմարվածություն իր ինքնուրույն տեղաշարժի համար: Այս պարագայում գործում է լուծման երկու տարբերակ՝ ամեն դեպքում հաճախել այդ դպրոց և ունենալ ազատ տեղաշարժման խնդիր` առնվազն ամեն անգամ դպրոց մուտք գործելիս և դպրոցից դուրս գալիս, կամ հաճախել իր բնակավայրից հեռու գտնվող (իսկ տրասպորտային տեղաշարժն այդ պարագայում ևս խնդրահարույց է) դպրոց: Այս դրվագում խնդրահարույց է ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ, 14.1-ին, 25-րդ, 39-րդ հոդվածների պահանջների պահպանումը:
 2. Հաշմանդամություն ունեցող ծնողը ցանկանում է այցելել իր երեխայի դպրոց՝ երեխայի առաջադիմության և վարքի մասին տեղեկություն ստանալու, ծնողական ժողովի կամ իր երեխայի մասնակցությամբ դպրոցի տոնական միջոցառման ներկա գտնվելու համար, սակայն դպրոցի աստիճանները չունեն համապատասխան հարմարվածություն: Այս դրվագում խնդրահարույց է ՀՀ Սահմանադրության 3-րդ,  1-ին, 25-րդ, 36-րդ, 48-րդ  հոդվածների պահանջների պահպանումը:3.  Հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացին ցանկանում է մասնակցել ընտրության, սակայն ընտրատեղամաս հանդիսացող դպրոցի մուտքի աստիճանները չունեն համապատասխան հարմարվածություն: Այս դրվագում խնդրահարույց է ՀՀ Սահմանադրության 2-րդ, 3-րդ, 14.1-ին, 25-րդ, հոդվածների պահանջների պահապանումը:Վերոնշյալ խնդիրների կարգավորման նպատակով համապատասխան դիմումներ են ուղարկվել հետևյալ պաշտոնատար անձանց՝
  ՀՀ նախագահին, փոստային առաքանի՝  RR171071396AM
  ՀՀ մարդու իրավունքներ պաշտպանին, փոստային առաքանի՝  RR171071405AM
  ՀՀ կրթության և գիտության նախարարին, փոստային առաքանի՝  RR171071419AM
  Երևանի քաղաքապետին, փոստային առաքանի՝  RR171071422AM
  Ինչպես նաև ԱԺ 6 կուսակցություններին:Ուղարկված բոլոր դիմումների բովանդակությունը նույնն է: Դիմումը կարդալու համար սեղմեք այստեղ
  Ծրագրի ընթացքի մասին կտեղեկացնենք լրացուցիչ:

 

«ՀԱՅՐԵՆԻՔ» քաղաքացիական նախաձեռնություն:

Փետրվար 2015

Մեր մասին

«Երկիրը երկիր չի»  ձևակերպումը հաճախ է  օգտագործվում Հայաստանում առկա որևէ խնդրի  կամ խնդիրների առնչությամբ։ Ցավոք, սոցիալական  խնդիրները  մեր երկրում շատ են, շատ են նաև  ոլորտները, որոնցում  խիստ անհրաժեշտ են արմատական բարեփոխումներ։  Մեր երկիրը ավելի լավը դարձնելը, մեր երկրի բարեկեցությանը նպաստելը յուրաքանչյուրիս պարտքն է մեր նախնիների, ինքներս մեր և մեր երեխաների առջև։

«Հայրենիք»  քաղաքացիական  նախաձեռնությունը  ստեղծվել է  Հայաստանում առկա սոցիալական խնդիրները վեր հանելու, դրանց  համար  լուծումներ  որոնելու և լուծումներ առաջարկելու համար։

Վերոնշյալ  խնդիրների  իրականացնան  նպատակով  նախաձեռնությունն  իր  կազմում ներգրավում է բանիմաց և հայրենասեր անհատների, իրականացնում  համապատասխան քննարկումներ և ներկայացնում առաջարկներ։

Հայտարարություններ

«Հայրենիք»     քաղաքացիական  նախաձեռնությունը  հրավիրում է  համագործակցության   23-35   տարեկան անձանց`  Հայաստանում առկա սոցիալական խնդիրների  ուսումնասիրման, վերլուծության և  դրանց  լուծման ուղիների մշակման համար։

Մեզ հետ համագործակցության շնորհիվ, Դուք՝

1.Կկարողանաք օգտակար լինել հասարակության տարբեր շերտերին
2. Մասնագիտական և անձնական աճի (личностный рост) հնարավորություն կստանաք
3. Հայաստանի ու եվրոպական երկրների մի շարք կազմակերպություններում աշխատանքի իրատեսական հեռանկար կունենաք
4. Կմասնակցեք տարբեր սեմինարների և ձեռք կբերեք մի շարք նոր ծանոթություններ

Մեզ հետ համագործակցելու համար անհրաժեշտ է, որ Դուք՝

1. Լինեք հայրենասեր
2. Անտարբեր չլինեք մարդկանց խնդիրների նկատմամբ
3. Պատրաստակամ լինեք ձեռք բերել նոր գիտելիքներ
4. Ունենաք քննարկումներին մասնակցելու և գրագետ բանավիճելու անհրաժեշտ որակներ

Ձեր ինքնակենսագրությունները կարող եք ուղարկել  info@hayreniq.am  է/փ հասցեին։

Հետադարձ կապ

Մեր կայքը դեռևս մշակման փուլում է։
Այս ընթացքում հարցերի և   առաջարկություննեի համար կարող եք կապ հաստատել
«ՀԱՅՐԵՆԻՔ»   քաղաքացիական   նախաձեռնության  ղեկավար  Նարեկ Ալոյանի  հետ
055 22 00 44  հեռախոսահամարով։